Dlaczego nie składamy w ofierze całego chleba, a jedynie jego część?

 
 

Dlaczego nie składamy w ofierze całego chleba, a jedynie jego część?

W tym miejscu powinniśmy wytłumaczyć kolejną rodzącą się kwestię – powód, dlaczego nie wszystkie przynoszone dla Boga dary są przemieniane, a jedynie ich część, przygotowana przez prezbitera. Znów zauważamy, iż nasza ofiara przynoszona Chrystusowi, ma specjalne znaczenie. W przypadku innych darów, ci którzy je ofiarowują mogą wybrać spośród wielu rzeczy tego samego rodzaju, przynieść je do świątyni i przekazać na ręce prezbitera. Kapłan przyjmuje dary, przeznacza je na określony cel, uświęca lub przekazuje, aby zrealizowany został cel, dla którego zostały przyniesione.

W przypadku ofiary liturgicznej, to Sam Chrystus, jako Arcykapłan, oddziela Ciało Pańskie (tj. Chleb Eucharystyczny), bierze i ofiarowuje Je Bogu, który Je przemienia. Syn Boży, oddzielając się od całej ludzkości, aby złożyć się w ofierze Bogu. Chrystus, który zawsze przebywał z Ojcem, tworzy ciało tu na ziemi, przyjmuje je, żyje w nim i składa na Krzyżu Swą ofiarę Ojcu, uświęcając to ciało.

Z tego powodu chleb, który ma zostać przemieniony w Jego Ciało jest przez prezbitera oddzielony od reszty prosfor. Chleb Eucharystyczny złożony zostaje na patenie i przeznaczony dla Boga. Dopiero później przenoszony jest na ołtarz i przemieniany.

Komentarz Boskiej Liturgii św. Jana Chryzostoma” św. Mikołaj Kabasilas

Dodaj komentarz