Dlaczego Chrystus przykazał nam czynić to na Jego wspomnienie?

 
 

Dlaczego Chrystus przykazał nam czynić to na Jego wspomnienie?

Jaki jest powód tego przykazania Pańskiego? Dlaczego Cerkiew wzywa wiernych, aby w ten sposób wspominali Jego ofiarę? Bóg powierza nam to przykazanie, abyśmy nie byli niewdzięczni oraz byśmy nigdy o tym nie zapomnieli. Ci bowiem, na których spoczywa dług wdzięczności, mogą w pewien sposób spłacić go wobec swoich dobroczyńców, poprzez dobre ich wspominanie i nieustanną pamięć o tym, jakiej doznali od nich łaski. Ludzkość wymyśliła wiele sposobów na to, by coś zachowało się w naszej pamięci na dłużej: pomniki, posągi, łuki triumfalne, święte, apele, publiczne festiwale. Wszystkie te wytwory ludzkiej społeczności, służą jednemu – ocaleniu przed zapomnieniem postaci dobrych i wspaniałych.

Zbawiciel uczynił podobnie. Tak jakby chciał nam powiedzieć: „Ludzie szukają różnych sposobów, aby nie zapomnieć o swoim dobroczyńcach. To czyńcie na moją pamiątkę”. Mieszkańcy miast, czyniąc inskrypcję na filarach, zachowują pamięć o swoich bohaterach, o zwycięskich wojnach, dzięki którym ich miasta ocalały, czy tych, dzięki którym osiągnęli dobrobyt. W ten sam sposób my, w czasie składania ofiary liturgicznej, wspominamy Pana, który walcząc z siłami ciemności kompletnie je unicestwił. Stojąc w wielu miastach pomniki, jedynie przedstawiają dobroczyńców, stanowiąc symbol i wspomnienie; nasza ofiara (tj. Boska Liturgia) nie jest jedynie obrazem naszego Pana, lecz stanowi najprawdziwsze Ciało i Krew Tego, który bezwarunkowo cierpiał za nas.

Sens Starego Testamentu został zrealizowany poprzez ofiarę Chrystusa. Pascha, ofiara baranka na pamiątkę jagnięcia, którego krew ocaliła pierworodnych Izraelitów w Egipcie, jako praobrazy, zostały w pełni zrealizowane w zbawczym dziele Chrystusa.

Taki jest więc cel wspominania dzieła Pana

Komentarz do Boskiej Liturgii św. Jana Chryzostoma” św. Mikołaj Kabasilas

Dodaj komentarz