Jak zostać Prawosławnym chrześcijaninem ?

 
 

Jak zostać Prawosławnym chrześcijaninem ?

Więc, odkrywasz drogę wejścia do Cerkwi Prawosławnej ?

Zrelaksuj się! Jest to pełna radości i dobrze znana ścieżka, wielu duszom, które przeszły już tę drogę przed tobą, i jeszcze wiele więcej przyjdzie ją po Tobie.

Dlatego zacznijmy od podstaw.

Krok pierwszy: nawrócenie się i przyjęcie Chrystusa.

DSC_4173

Sam Paweł głosi nam Ewangelię – co oznacza “dobrą nowinę” :

Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł – zgodnie z Pismem – za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem: i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu, później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie; większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu, już po wszystkich, ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi.

1 Koryntian 15: 3-8

To jest Gospel. To jest Dobra Nowina głoszona wszystkim narodom. Czy to naprawdę dobre wieści? Rzućmy okiem na to, czym Ewangelia rzeczywiście jest:

Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł – zgodnie z Pismem – za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem: i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu, później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie

1 Koryntian 15; 3-5

Chrystus umarł za nasze grzechy. Mamy wolność w Bogu Żywym jeśli go przyjmiemy! Stajemy się dziedzicami życia wiecznego! Co może być prostsze! Przyjęcie Ewangelii Chrystusa i nawrócenie. Wydaje się to elementarne, ale czasami zapominamy, czym jest Ewangelia i nawrócenie. Nawrócenie oznacza wiarę i przyjęcie Jezusa Chrystusa, Boga-człowieka, jako Zbawiciela świata. Prawosławni wierzący, trzeba nam się nawracać każdego dnia – każdego dnia – i każdy musi zacząć od tego kroku, jeśli pragnie, aby postępować duchowo i być zbawionym.

Krok drugi: Skrucha

10

Nie ma zbawienia bez skruchy. Trzeba żałować za grzechy, zarówno dobrowolne i mimowolne, słowa, czyny, a nawet myśli! Skrucha jest bramą do przebaczenia i Królestwa niebieskiego. Następnie trzeba odnaleźć Prawosławną Cerkiew. Starożytne chrześcijańskie stwierdznie mówi:

Jeden chrześcijanin nie jest chrześcijaninem.

Aby stać się członkiem Ciała Chrystusowego oznacza połączyć się z innymi wierzącymi. Bez tego ważnego związku, chrześcijaństwo staje się interesującym studium lub kultem jednostki. Jesteśmy przekonani, że chrześcijaństwo jest żywą wiarę, a zatem musi być otrzymane od osób żywych. Paweł mówi tak samo;

I nie tylko tak było, jak się spodziewali, lecz ofiarowały siebie samych najprzód Panu, a potem nam przez wolę Bożą. (2 Kor 8: 5)

Twoje wprowadzenie do duchowości i prawosławnej społeczności wzbogaci Cię i skorzystasz na wiele sposobów. Będzie to czas uczenia się, jak Cerkiew czyni czytanie Pisma, modlitwę, post, jałmużnę dziesięcinę miłość, życie wewnętrzne i ewangelizację.

Będziesz poznawać nowych przyjaciół, nabywać nowe dyscypliny i umiejętności, które sprawiają, by stać się lepszym i bardziej kochający chrześcijaninem.

Krok trzeci: katechumenat

1

Kiedy ktoś pragnie stać się członkiem Ciała Chrystusa, konieczny jest okres nauczania. Od najwcześniejszych czasów Cerkiew nazywała ten czas katechumenatem, a tych, którzy chcą się przyłączyć nazywano katechumenami. Trzeba znać Ewangelię (patrz wyżej). Trzeba wiedzieć, czym jest Cerkiew, a czym nie jest; co oznacza przynależność do Cerkwi, jakie niesie ze sobą obowiązki i oczekiwania wobec jej członków, a także jakie są korzyści z bycia członkiem Cerkwi, co oznacza bycie uczniem wierzącym w Jezusie Chrystusie.

Twoja sytuacja nie jest wyjątkowa. Możesz przejść przez tą podróż sam. Możesz przejść ją wspólnie ze swoją rodziną czy przyjaciółmi. Możesz być osobą duchowną, która prowadzi swoje stado do Zbawienia. Możesz być częścią dużej grupy tęskniącej przyłączenia do Cerkwi. Niezależnie od sytuacji w której się znajdujesz, można mieć pewność, że wiele osób już przeszło tę drogę przed Tobą.

Wiele opublikowanych świadectw drogi do Prawosławia pokazuje, że istnieje wiele sposobów prowadzących do chrześcijańskiej wiary Prawosławnej. Twoja historia drogi do Zbawienia w Chrystusie w Prawosławnej wierze może zostać także opublikowanym świadectwem!

Czas spędzony w katechumenacie jest to dobrze spędzony czas. Będziesz mieć szansę dowiedzieć się więcej na temat Prawosławia, a także zanurzyć się w prawosławnym sposobie życia. Możesz być niecierpliwy (wielu z nas takimi było!) aby wejścia do Cerkwi, ale nie jest to pomyłka, to niedługi czas, a Twój katechumenat dobiegnie końca i będziesz członkiem Jednej, Świętej Katolickiej i Apostolskiej Cerkwi raz na zawsze!

Kliknij tutaj, aby kontynuować podróż

Dodaj komentarz