Nadzieja w Bogu i ufność w Bogu to najpewniejsza gwarancja – Święty Starzec Paisjusz Hagioryta

b

Nadzieja w Bogu i ufność w Bogu to najpewniejsza gwarancja

Święty Starzec Paisjusz Hagioryta

  • Abba, ja jeszcze do wszystkiego podchodzę po ludzku, a nie duchowo i czuję lęk

  • Ty stawiasz swoje własne plany przed planami Bożymi dlatego cierpisz. Ufność w Bogu i pokora rozstrzygają wszystkie problemy. Rób to co możesz zrobić sama, a dalej powierzaj siebie Opatrzności Bożej i woli Bożej. Nadzieja w Bogu – to mocna, ugruntowana wiara, to dla człowieka najpewniejsza gwarancja.

    Czy mieć Boga za sojusznika to dla człowieka mało ważna rzecz? Pamiętam jak przed pójściem do wojska modliłem się do świętej Barbary, prosząc ją o pomoc – czciłem tę świętą, ponieważ od dzieciństwa chodziłem modlić się do świątyni św. Barbary.”Niech się narażę na wojnie na niebezpieczeństwo, żebym tylko nie zabił człowieka” – prosiłem. I tak o wszystko sprawił Dobry Bóg! Tych którzy byli bardziej wykształceni ode mnie, wysłano na pierwszą linię jako szeregowych, a mnie z moim wykształceniem podstawowym wzięto do łączności! Mówiono mi: „Masz silnych protektorów!”. „Jakich ja mogę mieć protektorów – odpowiedziałem – nie mam tu nawet znajomych”. „No dobra, nie żartuj sobie. Odpowiadaj, kogo masz w sztabie generalnym?” Ponieważ ludzie nie przestawali nalegać, odpowiadałem im: „Mam w sztabie generalnym Chrystusa”. I tak się złożyło, że nigdy nie wziąłem broni do ręki.

  • Abba, jak wzrasta wytrwałość duszy?

  • Przez nadzieję i ufność w Bogu. Dają one człowiekowi wielką siłę. Trzeba całkowicie zaufać Bogu. I na każdą prośbę patrzeć jak na dar, zesłany z Bożej miłości. Człowiek mający wielką ufność w Bogu, cieszy się ze wszystkiego. Choćby był głodny, albo niesprawiedliwie skrzywdzony, albo… albo… – zawsze wierzy, że to jest zesłane przez Boga, ufa Bogu i zawsze czuje się bezpiecznie, znajdując się w przystani nadziei w Bogu.

Namiętności i cnoty chrześcijańskie. Tom V.” Święty Starzec Paisjusz Hagioryta

Dodaj komentarz