Widzi mnie i słyszy Trójosobowy Bóg – św. Jan z Kronsztadu

2016_turkowice33

Widzi mnie i słyszy Trójosobowy Bóg: oto najbardziej życiodajny dla serca pewnik, przenikający pokojem i radością moje serce. Widzi mnie i łaskawa Matka Boga Słowa, słyszy moje modlitwy i wzdychania do Niej – oto inny pocieszający pewnik, sprawdzający się stale w praktyce. Będę chodzić w uczuciu wszechobecności i wszechwiedzy Bożej!

św. Jan z Kronsztadu

Dodaj komentarz