Dokonywanie Komunii Świętej niekwaszonym chlebem

elimage1

Dokonywanie Komunii Świętej niekwaszonym chlebem

P: Czy prawidłowo postępują papiści, dokonując Eucharystii nie chlebem kwaszonym, jak prawosławni, ale przaśnym?

O: Nie, postępują nieprawidłowo. W Eucharystii powinniśmy naśladować przykład Zbawiciela, zgodnie z Jego zaleceniem: To czyńcie na moją pamiątkę! (Łk. 22, 19). Zbawiciel dokonał Sakramentu Komunii Św. Chlebem kwaszonym, a nie przaśnym.

P: Skąd o tym wiadomo?

O: Wynika to z Ewangelii, gdzie mowa jest o tym, iż Zbawiciel dokonał Sakramentu Eucharystii przed Paschą Żydowską, kiedy nie zaczynano jeszcze korzystać z przaśników (J. 13, 1)

P: Z jakich mianowicie słów Ewangelii wynika, że w dniu ustanowienia przez Zbawiciela Sakramentu Eucharystii nie wykorzystano jeszcze przaśników?

O: Gdy po ustanowieniu na Ostatniej Wieczerzy Sakramentu Eucharystii Pan powiedział Judaszowi: „Rób szybko, co zamierzasz – uczniowie Chrystusa sądzili, że Jezus mówi do Judasza: Zrób zakupy potrzebne na święta” (J 13, 27-29). To znaczy, że święta Paschy jeszcze nie było, bo święte prawo zabraniało wszelkiego kupowania i sprzedawania. Jeżeli zaś nie było Paschy, to oczywiście nie było też przaśników. I nadto: Gdy następnego dnia arcykapłani i uczeni w Piśmie doprowadzili Jezusa do Piłata, to według słów Ewangelisty „nie weszli do pretorium, aby się nie skalać, lecz aby mogli spożywać Paschę” (J 18, 28). Zrozumiałe więc, że w dniu ustanowienia przez Pana Sakramentu Eucharystii nie korzystano jeszcze z przaśników.

P: Jeżeli w dniu ustanowienia przez Pana Sakramentu Eucharystii nie korzystano jeszcze z przaśników, to jak wobec tego rozumieć należy słowa Ewangelii: „W pierwszy Dzień Przaśników” (Mt 26, 17) i „Nadszedł Dzień Przaśników” (Łk 22, 7) ?

O: Święty Jan Złotousty wyjaśnia te słowa następująco „Pierwszym Dniem Przaśników Ewangelista nazywa dzień poprzedzający Święto Paschy. Nastał, tzn. zbliżał się, był już w drzwiach dzień, kiedy Żydzi zabijali baranka”.

P: Jeżeli Zbawiciel w towarzystwie Apostołów nie spożywał na Ostatniej Wieczerzy przaśników, to jaką Paschę miał na myśli, mówiąc do uczniów: „Bardzo pragnąłem spożywać z wami tę właśnie paschę, zanim będę cierpiał” (Łk 22, 15)?

O: Pod nazwą paschy, którą Pan pragną spożyć ze Swoimi uczniami, rozumieć należy Paschę Nowego Testamentu, ustanawiającą Sakrament Ciała i Krwi Chrystusa. Starożytny nauczyciel Kościoła, Tertulian, tak to wyjaśnia: „Niegodne byłoby, gdyby Pan pragną cudzego; pragną On Swojej własnej paschalnej ofiary, którą po tamtej – Starotestamentalnej – ustanowił w Swoim własnym Ciele i Krwi. Dlatego wziąwszy chleb, stworzył zeń Ciało Swoje”.

P: Czy katolicy dokonywali Eucharystii, używając przaśników?

O: Nie, najpierw katolicy, tak jak prawosławni, dokonywali Eucharystii używając kwaszonego chleba, ale później zmienili ten pobożny zwyczaj i zaczęli używać przaśników, postępując wbrew przykładowi Zbawiciela i tradycji starożytnego Kościoła.

Dodaj komentarz