św. Jan Klimak o działaniu zgodnym Bogiem

j

We wszystkich swoich przedsięwzięciach i na ścieżkach codziennego życia – bez względu na to, czy żyjesz według reguły posłuszeństwa czy niezależności, czy obracasz się w sferze rzeczy widzialnych czy niewidzialnych – zawsze zadawaj sobie to pytanie i niech to będzie Twoja dewiza życiowa: czy faktycznie działam w zgodności z Bogiem? Na przykład, jeśli my, a mam tu na myśli niezaawansowanych, wykonujemy jakieś zadanie, ale bez pokory w duszy, to według mnie nie działamy według Boga ani w rzeczach wielkich, ani małych. Bo dla nas, którzy wciąż jesteśmy małymi dziećmi [w dziedzinie życia duchowego] stanowi ona wypełnienie woli Pańskiej; dla tych z kolei, którzy są w połowie drogi, próba ta oznacza może ustanie konfliktów; dla doskonałych natomiast będzie to wzrost i obfitość boskiego światła.

św. Jan Klimak

Dodaj komentarz