św. Jan Klimak o łagodności

j

Łagodność jest podporą cierpliwości, bramą, a raczej matką miłości, podstawą zdolności rozróżniania; bo jest powiedziane: „Pan nauczył łagodnych dróg swoich”. Jest ona sprawczynią odpuszczania [grzechów], szczerością w modlitwie, miejscem Ducha świętego; „Bo czyż nie spoglądam na tego, kto jest łagodny i cichy?”.

św. Jan Klimak

Dodaj komentarz