Narodzenie Bogurodzicy

a

Dzisiaj Bóg spoczywający na duchowych tronach przygotował sobie święty tron na ziemi, umocniwszy w mądrości niebo upiększył z przyjaźni do człowieka uduchowione niebo, bowiem z niepłodnego korzenia wywiódł nam Życiodajny ogród, swoją Matkę. Boże cudów i nadziejo pozbawionych nadziei, Panie, chwała Tobie.

To dzień Pański, radujcie się, ludzie, bowiem Pałac Światłości i Księga Słowa życia wyszła z łona i Brama zwrócona ku Wschodowi oczekuje na wejście Arcykapłana, Jedyna wprowadzająca Jedynego Chrystusa na świat na zbawienie dusz naszych.

~minieje

Dodaj komentarz