Narodzenie Bogurodzicy

a

Czysta Bogurodzico, która zrodziłaś Dawcę Światłości i Przywódcę życia ludzkiego, Ty okazałaś się skarbnicą życia naszego i bramą niedostępnej Światłości.

Maria, prawdziwa Dziewica i Bogurodzica, dzisiaj zajaśniała jak świetlisty obłok i pojawiła się ze sprawiedliwych ku naszej sławie, Adam bowiem nie jest już osądzonym i Ewa jest wyzwolona z więzów. Przeto i my wołamy, szczerze śpiewając Jedynej Czystej: Narodzenie Twoje obiecuje radość całej ziemi.

Wybrana arka naszego pojednania z Bogiem zaczyna teraz istnienie, mając urodzić nam Słowo, które zjawi się w prawdziwym ciele. Jemu to śpiewamy, którzy przez Niego otrzymaliśmy byt z niebytu, i wywyższamy na wszystkie wieki.

Przekreślenie niepłodności przekreśliło zarazem niepłodność świata w dobru i wyraźnie okazało cud, Chrystusa, który przyszedł do zrodzonych z ziemi. Jemu to śpiewamy, którzy przez Niego otrzymaliśmy byt z niebytu, i wywyższamy na wszystkie wieki.

To dzień Pański, radujcie się, ludzie, bowiem Pałac Światłości i Księga Słowa życia wyszła z łona i Brama zwrócona ku Wschodowi oczekuje na wejście Arcykapłana, Jedyna wprowadzająca Jedynego Chrystusa na świat na zbawienie dusz naszych.

~ minieje

Dodaj komentarz