Zaśnięcie Bogurodzicy …w Tobie bowiem zechciał pomieścić się niezmierzony Chrystus, nasz Bóg.

a

Wszystkie pokolenia wielbią Ciebie, Bogurodzico Dziewico, w Tobie bowiem zechciał pomieścić się niezmierzony Chrystus, nasz Bóg. Błogosławieni jesteśmy i my, Twoje mając orędownictwo, bowiem dzień i noc modlisz się za nami i podstawy królestwa umacniają się przez Twoje modlitwy, przeto wołamy do Ciebie: Raduj się, Łaski Pełna, Pan z Tobą!

~z Minieja

 

 

Dodaj komentarz