Zaśnięcie Bogurodzicy – Przyjdźcie, ludzie, śpiewajmy Najświętszej i Czystej Dziewicy

a


Przyjdźcie, ludzie, śpiewajmy Najświętszej i Czystej Dziewicy, z Niej bowiem niewypowiedzianie zrodziło się Wcielone Słowo Ojca. Wołajmy i mówmy: Błogosławiona Ty między niewiastami, błogosławione łono mieszczące Chrystusa! Oddawszy duszę w Jego święte ręce, módl się, Najczystsza, aby zbawił dusze nasze.

~Minieja

Dodaj komentarz