św. Jan Klimak o żalu

a

Nie ma radości dla skazanych w więzieniu, i nie ma świętowania na ziemi dla prawdziwych mnichów. I być może to dlatego ów pięknie płaczący, żaląc się mówi: „Wyprowadź z ciemnicy moją duszę” [Ps 141, 8], by odtąd mogła się radować w Twoim niewysłowionym świetle.

św. Jan Klimak

Dodaj komentarz