św. Jan Klimak o panowaniu nad językiem

j

Zapominając o powiedzeniu: „Będę pilnował dróg moich, abym nie zgrzeszył językiem” [Ps 39, 2] i o innym mówiącym, że lepiej jest upaść z wysoka na ziemię niż z powodu języka, Piotr powiedział słowo i „gorzko zapłakał” [Mt 26, 75; Mk 14, 72; Łk 22, 62].

św. Jan Klimak

 

 

 

Dodaj komentarz