Św. Grzegorz Teolog “Do duszy swej”

a

Św. Grzegorz Teolog

Do duszy swej

Masz, duszo, pracę wielką, jeżeliś gotowa.

Badaj, czym jesteś, badaj jaka twa osnowa,

skąd przyszedłeś, dokąd idziesz, gdzie kres masz w swym bycie,

czy to, czym żyjesz, życia nie gorsza połowa?

Masz, duszo, pracę wielką, tym oczyszczaj życie!

Boga sobie rozważaj tajemnice w niebie,

co było przed istnieniem, czym istnieć dla ciebie,

skąd się wzięło i na co obraca się skrycie?

Masz, duszo pracę wielką, tym oczyszczaj życie!

Jak steruje, jak wszystkim rządzi Bóg w mądrości,

jak jedne rzeczy trwałe, inne bez trwałości,

jak ludzka najmniej pewna na tym świecie droga.

Masz, duszo, pracę wielką, patrz tylko na Boga!

Co mi tam dawna wielkość, co obecna małość.

Jak z tych zmian dla życia wynurzy się stałość,

o tym myśl, a zakończy się twoje błądzenie.

Masz, duszo, pracę, tylko pracuj nieznużenie!

 

 

Dodaj komentarz