Delegacja cerkiewna z Grecji spotkała się z Patriarchą i Hierarchami Cerkwi Gruzińskiej. Spotkania koncentrowały się na odpowiedzi Cerkwi Gruzińskiej wobec Soboru na Krecie

 
 

 

Opis głównego zdjęcia. Siedzą (z lewej): protoprezbiter Theodoros Zisis, Jego Świątobliwość Katolikos-Patriarcha całej Gruzji Ilia II, profesor teologii dogmatycznej Demetrios Tselengidis, hieromnich Miqaeli Bregwadze, mnich Serafim (Zisis); stoją (z lewej): hierodiakon Piotr, archiprezbiter Symeon, protoprezbiter Peter Heers, protoprezbiter Matei Vulcanescu, metropolita Zugdidi i Tsaiszi Gerasimos (Szaraszenidze), metropolita Alawerdi Dawid (Makaradze), arcybiskup Stepantsmindy i Chewi Iegudiel (Tabatadze), metropolita Achalciche i Tao-Klardżeti Theodor (Chuadze), protoprezbiter Anastasios Gotsopulos, archiprezbiter Bessarion.

Od 25 lipca do 28 lipca cerkiewna delegacja duchowieństwa z Cerkwi Greckiej odwiedziła i była gościem Patriarchatu Gruzji i Jego Świątobliwości Katolikosa-Patriarchy całej Gruzji Ilii II. Delegacja składała się z protoprezbitera i emerytowanego profesora patrologii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu w Salonikach o. Theodorosa Zisisa, profesora teologii dogmatycznej na Wydziale Teologii Uniwersytetu w Salonikach Demetriosa Tselengidisa, protoprezbitera i rektora parafii św. Mikołaja w diecezji Patra o. Anastasiosa Gotsopulosa, protoprezbitera i rektora parafii proroka Eliasza w Petrokerasie w diecezji Ierissos i Świętej Góry Atos o. Petera Heersa oraz protoprezbitera i rektora parafii Wszystkich Świętych Przewodników na Wzgórzu Bokos o. Matei Vulcanescu z diecezji Pireus.

W cyklu spotkań z hierarchami Apostolskiej Cerkwi Prawosławnej Gruzji odpowiedzialnymi za kwestie międzyprawosławne, a także z Katolikosem-Patriarchą całej Gruzji Jego Świątobliwością Ilią II, który łaskawie podjął i zaszczycił gości w swej letniej rezydencji, delegacja została ciepło przyjęta w duchu braterskiej miłości i szczerej współpracy, okazano wyjątkową gościnność podczas jej 5-dniowego pobytu. Cel wizyty delegacji był dwojaki: z jednej strony, aby wyrazić – w imieniu wszystkich wiernych prawosławnych chrześcijan w Grecji – serdeczną wdzięczność wobec patriarchy, hierarchii oraz wiernych Czcigodnej i Męczeńskiej Cerkwi Gruzińskiej za ich wyznanie Prawosławnej Wiary wobec wzrostu i przeciwko wzrostowi – na soborze – synkretycznego ekumenizmu, z drugiej zaś, by osobiście skonsultować i omówić z Jego Świątobliwością i Hierarchami właściwą odpowiedź na nieprawosławny „Sobór na Krecie”.

W szczególności, wierność Gruzińskiej Cerkwi wobec prawosławnej eklezjologii, uwidoczniona w obecnie dwudziestoletniej decyzji odejścia i pozostania niezależnym od tzw. „Światowej Rady Kościołów”, synkretyczno-ekumenistycznego ciała zdominowanego przez protestantów, jest godna pochwały i stanowi wzór dla wszystkich Cerkwi prawosławnych. Wierność ta była zresztą najbardziej widoczna w postawie Cerkwi utrzymywanej vis-a-vis tekstów i organizacji błędnie określanej „Wielkim i Świętym Synodem” konferencji małej części biskupów reprezentujących mniej niż połowę wiernych prawosławnych, jaka odbyła się w czerwcu tego roku na Krecie.

Dyskusja skupiała się na problemach stworzonych przez nowinkarski i nieprawosławny „Sobór na Krecie” oraz konieczności odpowiedzi wobec niego opartej na dogmatach i kanonach Cerkwi oraz prawosławnej eklezjologii. Przez grecką delegację została wyrażona potrzeba jasnego odrzucenia zarówno metodologii, jak i organizacji Soboru, jak również nowinkarskich i nieprawosławnych tekstów przyjętych na Soborze oraz to, że w odpowiedzi musi być zwołany nowy Sobór prawosławny. Patriarcha przywitał swoich gości i docenił ich miłość oraz oddanie dla Cerkwi i Wiary, zapewniając że „nie ma wielu kościołów, lecz tylko jedna Cerkiew, Kościół Prawosławny”, oraz że on i Święty Synod będą „działać na rzecz jedności wszystkich prawosławnych”, która może być pewna jedynie na podstawie już przekazanej wiary. Przedstawiciele Cerkwi Gruzińskiej na konferencji wszechprawosławnej, metropolici Zugdidi Gerasimos i Achalciche Teodor, ze swej strony podkreślili również zaangażowanie ich Cerkwi w przedsoborowym odrzuceniu nieprawosławnych tekstów: „ „Sakrament Małżeństwa i jego przeszkody” i „Relacje Cerkwi Prawosławnej z resztą świata chrześcijańskiego”. Oprócz tego, patriarcha i metropolici oświadczyli także, iż dokumenty Soboru zostaną przetłumaczone na język gruziński i zbadane, zaś oficjalna odpowiedź zostanie wydana po walnym zgromadzeniu Hierarchii w październiku.

Ogólnie rzecz ujmując, zarówno goście, jak i gospodarze, znaleźli wspólną płaszczyznę porozumienia i jedność umysłu we wszystkich sprawach wiary z poszanowaniem Dogmatu Cerkwi i Jej granic oraz konieczności trwania w byciu niezachwianym co do Prawosławnego Wyznania Wiary w obliczu rozprzestrzeniania się synkretycznego ekumenizmu. Zobowiązali się do kontynuowania współpracy w tym zakresie w najbliższej przyszłości.

Oprócz wyżej wymienionych spotkań i dyskusji, łaskawa gościnność dla tych, którzy Gruzinom są tak dobrze znani, została wobec składającego wizytę duchowieństwa rozciągnięta o pełny program odwiedzin historycznych miejsc pielgrzymkowych Czcigodnej Cerkwi Gruzińskiej.

I część fotorelacji z wizyty:

fad072d9-bd38-475f-89bd-90935bde9c40

Spotkanie w Patriarchacie z Hierarchami (od lewej): o. Matei Vulcanescu, o. Peter Heers, metropolita Dawid, metropolita Gerasimos, o. Theodoros Zisis, metropolita Teodor, mnich Serafim (Zisis), o. Anastasios Gotsopoulos (pełne imiona i nazwiska oraz tytuły – patrz wyżej).

6b32115b-5898-4a7d-9aff-f9a64bdb277b

Pierwsza wizyta w rezydencji Patriarchy (od lewej): o. Anastasios Gotsopulos, profesor Demetrios Tselengidis, o. Theodoros Zisis, hierodiakon Piotr, patriarcha Ilia II, archiprezbiter Kakaber, hieromnich Miqaeli Bregwadze, metropolita Dawid (w pozycji siedzącej), metropolita Teodor (w pozycji siedzącej) [pełne imiona i nazwiska oraz tytuły – patrz wyżej].

4d599995-02eb-4cc6-9b77-97607e9f026f

Delegacja z mnichami Monasteru Świętej Trójcy w Gergeti (gruz. წმინდა სამება – Cminda Sameba). Cerkiew znajduje się na prawym brzegu rzeki Czcheri (lewym dopływie rzeki Terek), na wysokości 2170 m, pod Górą Kazbegi, zaledwie kilka mil od letniej rezydencji patriarszej.

b7928cee-e68c-45cf-bc78-8c807d6e954d

Spotkanie i posiłek z Jego Eminencją Metropolitą Gori i Ateni Andrzejem, przedstawicielem Cerkwi Gruzińskiej w Komisji Przedsoborowej.

b2d1f886-e24e-45c5-8e28-c9cef6e96953

Delegacja oraz towarzyszące jej lokalne duchowieństwo w Monasterze św. Nino w Bodbe (gruz. ბოდბის წმინდა ნინოს მონასტერი, bodbis ts’minda Ninos monasteri) z ksienią Teodorą.

4d468a99-f610-4b0a-a602-1fdcdc32d834

Spotkania z ksienią Monasteru Nowa Szuamta pod wezwaniem Bogurodzicy Kakuli w Telawi (od lewej): metropolita Dawid, o. Theodoros Zisis i ksieni Joanna.

556fffff-62c9-4256-9102-b53dfd334dab

Przy grobie nowokanonizowanego świętego ascety, wyznawcy i Chrystusowego szaleńca – św. Gabriela (gruz. გაბრიელი), urodzonego w Goderdzi Urgebadze (გოდერძი ურგებაძე; 26 sierpnia 1929 – 2 listopada 1995). Zobacz: http://www.gabrielberi.ge/eng/index.htm.

Wraz z igumenem i ojcami z Monasteru Szio-Mgwime (gruz. შიომღვიმე, Sziomgwime, co dosłownie oznacza „jaskinia Szio”), średniowiecznego kompleksu monastycznego w Gruzji, w pobliżu miasta Mccheta.

d9abe235-5cb8-4f43-8c49-b8d5678fe469

Przy grobie nowokanonizowanego świętego ascety, wyznawcy i Chrystusowego szaleńca – św. Gabriela (gruz. გაბრიელი), urodzonego w Goderdzi Urgebadze (გოდერძი ურგებაძე; 26 sierpnia 1929 – 2 listopada 1995). Zobacz: http://www.gabrielberi.ge/eng/index.htm.

Wraz z igumenem i ojcami z Monasteru Szio-Mgwime (gruz. შიომღვიმე, Sziomgwime, co dosłownie oznacza „jaskinia Szio”), średniowiecznego kompleksu monastycznego w Gruzji, w pobliżu miasta Mccheta.

9128612f-5397-43b7-867f-530a31c1972fKatedra Sweti Cchoweli (gruziński: სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარი, sweticchowlis sakatedro tadzari; dosłownie: Katedra Żywego Pnia). Znana jako miejsce pochówku płaszcza Chrystusa, Svetitskhoveli jest od dawna jedną z najważniejszych prawosławnych cerkwi gruzińskich i jednym z najbardziej czczonych miejsc kultu w regionie.

9ae443e3-61c3-4ccd-b15c-80a9da7dddd5

Synaksa wiernych i duchowieństwa w Tbilisi: o. Theodoros Zisis przemawia do setek wiernych odnośnie nieprawosławnej organizacji i tekstów „Soboru na Krecie” oraz właściwej wobec niego prawosławnej odpowiedzi.

3db7c81b-7ff0-4113-8b21-22d6cc781c7c

Profesor Demetrios Tselengidis spotyka się ze zgromadzeniem wiernych i duchowieństwa w Tbilisi w ostatni wieczór wizyty delegacji w Gruzji.

Źródło:

https://orthodoxethos.com/post/ecclesiastical-delegation-from-greece-meets-patriarch-and-hierarchs-of-the-church-of-georgia

Dodaj komentarz