św. Klimak o Ojcu Duchowym

a

<<Jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie…>> [Rz 8, 38-39], dusza przywiązana do pasterza miłością i wiarą w imię Chrystusa, nie odstępuje od niego aż do ofiary z krwi, zwłaszcza gdy kiedyś opatrzył jej rany.”

św. Jan Klimak

Dodaj komentarz