Ojciec Aggelos Angelakopoulos – Niedziela po Epifanii

a

Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego. Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan! 
Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, 
i mieszkańcom cienistej krainy śmierci 
światło wzeszło. 

[Mt 4; 15-16]

Pireus 10-01-2016

Ojciec Aggelos Aggelakopulos, gazeta I.N. Święta Paraskiewa Nea Kalipoli Pireus

Krótki, ale straszny fragment zacytowany z Ewangelii Św. Mateusza, którą czytamy dzisiaj, w niedzielę po Epifanii. Chrystus, po trzech pokusach, na pustyni, usłyszawszy, że św. Jan, prekursor i ojciec chrzestny, przyjęty przez Heroda, poszedł do więzienia; opuścił Judeę w Jordanii, opuścił Nazaret, i udał się do Kafarnaum w Galilei, do granic rodu Zabulona i Neftalego, żeby spełnić proroctwo proroka Izajasza. Gdzie poszedł Chrystus? Do „Galilei pogan”. Czym jest „Galilea pogan”? Galilea to północna z czterech prowincji Palestyny. Pozostałe trzy to Samaria, Judea i Perea. Pierwsi mieszkańcy Galilei rodów Isachar, Zabulona, Neftalego i Asir wymieszali się z innym rodami, stąd pogardliwa nazwa „Galilea pogan”. Święty Chryzostom nazywa ją pogańska Galileą. Galilea była krajem, który dzisiaj nazwalibyśmy modelem bardzo wielokulturowym. Zmęczyli nas postępowcy tym wielokulturowym modelem. Wiele kultur, wszystkie kultury, wszystkie narody, wszystkie religie razem „Galilea pogan”. Były tam wszystkie narody: Żydzi, Persowie, Asyryjczycy, Grecy itd. I czym był ten wielokulturowy model? Niech usłyszą klerycy i teolodzy, którzy sprzyjają międzyreligijnym spotkaniom. Wielokulturowym modelem był „lud, który siedział w ciemności”. Ciemność tam była. Zwolennicy dialogu i spotkań twierdzą, że wszystkie religie mają elementy prawdy, że wszystkie mają coś pozytywnego. Dlatego idąc tą logiką w „Galileii pogan” istniało światło. Ewangelia jednak mówi, że byli to „ludzie, którzy siedzieli w ciemności”. I ten „kraj, który siedział w ciemności, zobaczył wielkie światło, i siedzący w tym kraju i cieniu śmierci zobaczył światło zmartwychwstałe do nich.” Światło. Chrystus! Nigdzie indziej nie ma światła. Tylko w Chrystusie. I dzisiaj tam gdzie są wielokulturowe modele i spotkania międzywyznaniowe panuje ciemność.

Podkreślaliśmy wiele razy, że herezja ruchów Ekumenizmu porusza się na dwóch poziomach, pierwszym inter-chrześcijańskim i drugim ekumenicznym. Tak, więc mamy ekumenizm chrześcijański i międzyreligijny, które są dwoma głównymi kierunkami Ekumenizmu. Ekumenizm, biorąc pod uwagę, że we wszystkich religiach istnieją pozytywne elementy, promuje związek między nimi, szczególnie wśród trzech monoteistycznych religii świata – chrześcijaństwa, islamu i judaizmu. W kilku słowach promuje tzw. Pana religii. Zgodnie z zasadą ekumenicznego synkretyzmu międzyreligijnego powinniśmy zobaczyć wspólne teologiczne punkty, które istnieją we wszystkich monoteistycznych religiach, aby budować jedność religijną świata. Nieszczęściem jest, że w ostatnich dziesięcioleciach jesteśmy w bezprecedensowym biegu międzyreligijnego ekumenizmu. Duch Antychrysta ma wpływ na wielu kleryków i świeckich w Kościele Prawosławnym. Aby stało się to, o czym mówimy, aby zrozumieć i stwierdzić co robić, wielkość prawdy Ewangelii i tradycji Świętych Ojców, zwróćmy uwagę na kilka przykładów.

 1. Zapowiedziane wznoszenie międzywyznaniowych świątyń dla chrześcijan, muzułmanów, i żydów w Berlinie, która będzie zwierać kościół, meczet i synagogę.

 2. Udział nieprawidłowych modlitw prawosławnych ekumenistów patriarchatów, arcybiskupów i biskupów w różnego rodzaju ekumenicznych spotkaniach w Asyżu.

 3. Przywrócenie zdrajcy Judasza z ohydnej zbrodni ukrzyżowania Jezusa Chrystusa, która dzieli nawet prawosławnych arcybiskupów ekumenicznych.

 4. Usunięcie z prawosławnych liturgii i śpiewników, zwłaszcza z Epitafium Wielkiego Piątku, wszystkich fragmentów antyżydowskich.

 5. Wkład Koranu zamiast Pisma Świętego od prawosławnych patriarchatów i biskupów do muzułmanów by nie przyjmować klasyfikacji „święty”

 6. Emisja znaczków pocztowych, na których pokazuje się w pozycji siedzącej Trójcę Świętą goszczoną przez Abrahama, chrześcijańskiego kleryka, rabina żydowskiego i muzułmańskiego hodża.

 7. Oferta jako prezent wspólna elegancko wydrukowana szkatułka trzech „świętych” ksiąg tzn, Biblii Hebrajskiej, Świętej Ewangelii i bezbożnego Koranu, które na równi opiera na stole, inspirator Trójcy wspomnianych znaczków pocztowych. Jest to tworzenie mieszanki; komunia światła z ciemnością, ponieważ nie tylko w Koranie ale i w Biblii Hebrajskiej, jeśli ją zobaczyć i zrozumieć bez Chrystusa, w świetle nie Ewangelii ale innych sekretarzy i faryzeuszów, którzy ukrzyżowali Chrystusa, ona też ma miejsce w ciemności, dotyczy też jej „Biada”, którą powiedział Chrystus do Żydów, do których pierwszych przyszło światło, którzy czekali w ciemności „przyszedł do tych, którzy otrzymali… i światło i ciemność, która oświeca, ciemność, która daje zrozumienie”.

 8. Spotkanie międzyreligijne, które odbyło się w dniach 19 i 20 Października 2015 r. w hotelu Interconterial w Atenach, z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Grecji i ministra spraw zagranicznych Nikolasa Kotzia, tematem było: „Religijny i kulturowy pluralizm oraz pokojowe współistnienie na Bliskim Wschodzie”. Prace konferencji ogłosił Prezydent Demokracji p. Prokopis Pawlopulos. Obecna była cała śmietanka ekumenicznego Kościoła Prawosławnego, tj. ekumeniczny patriarcha p. Wartolomeos, patriarcha Aleksandrii p. Theodoros, Antioch p. Joanis i Jerozolima p. Theofilos, arcybiskupi Cypru p. Chrisostomos, Aten i całej Grecji p. Jeronimos B, Albanii p. Anastasios i Ameryki p. Dimitrios i metropolici p. Ilarion, Toronto p. Sotyrios, Francji p. Emanuil i Zimbabwe p. Serafim. Uczestniczyli także monofizyta „katolicki patriarcha” Wielkiego Domu Arama A., wielki mufti Egiptu Abdel Kamil Aram, Naczelny Rabin dr. David Rosen, reprezentujący monofizytów Syrii i Koptów w Egipcie, przywódców religijnych i osobistości świata muzułmańskiego i religii żydowskiej, Sekretarza Generalnego „Światowej Rady Kościołów” a także przedstawicieli krajów arabskich, polityki międzynarodowej, nauki i społeczeństwa obywatelskiego. Udział wziął również sekretarz spraw zagranicznych USA odpowiedzialny za sprawy europejskie, p. Wiktoria Nuland, ministrowie spraw zagranicznych Holandii p. Bert Keders, Egiptu p. Samerch Sukri, Watykanu p. Poul Richard Gallagher i Cypru p. Janakis Kasulidis.

Ateny z wyłączną odpowiedzialnością greckiego przywództwa politycznego i kościelnego, stała się „Galileą pogan”.

 1. Przemiana edukacji religijnej z katechizmów, obligacji i prawosławia na hieroglify, synkretyzm i międzyreligijność.

 2. Propozycja ustanowienia przez Departament, studiów islamskich na wydziale Teologicznym na Uniwersytecie w Tesalonikach.

 3. Zapowiedziana budowa meczetu w Votanikos jak i całej Grecji.

Poprzez wcielenie Syna i Słowa Bożego, świat został oświecony przez prawdziwe poznanie Boga Trójjedynego, ze światłem Trójcy Świętej. Narodziny Chrystusa „róża dla świata, światło wiedzy”. Porzuca wszystkie inne fałszywe religie. Twarze trzech króli, którzy czczą Chrystusa reprezentują wszystkie i przedchrześcijańskie religie ludzkości, która aktualnie uczy czcić Słońce Sprawiedliwości, Pionowy Wschód, Światłość ze Światłości Chrystusa. Rzeka Jordan w czasie Chrztu Chrystusa „ Trójca Święta przejawia adorację”.

W tej chwili nie istnieją inne światła, inne wiary, inne drogi zbawienia. Chrystus jest jedyną drogą zbawienia. Sam Chrystus mówi: „Ja jestem światłością świata”. Kto nie kroczy w środku Jego światła, ten znajduje się w ciemności i nie wie dokąd idzie. Synami światłości są tylko, którzy podążają za Chrystusem i jego naukami. Według Ewangelii Jana, Chrystus jest „światłem prawdy, zawsze oświeca ludzi, którzy przychodzą na świat”. W epoce Świętego Jana, chrztu prekursora, pierwszych Apostołów, prawosławnego kościoła, świętych Apostołów, świętych Ojców i ich następców ma jedną wyjątkową przesyłkę: aby dać świadectwo światłu, aby odsłonić i ujawnić to światło tym, którzy w „ciemności i cieniu śmierci” siedzą, aby poprowadził ich droga zbawiania. Przesyłka ta nigdy nie była przedmiotem zastrzeżeń czy kompensaty, światowa dobroć i wyrównanie, synkretyzm i wymieszanie, dyplomacja i zobowiązania wobec panów wielkich narodów, dla kultu innych bogów, poznania innych bogów i innych religii. Czy dla Żydów, czy dla pogan, czy dla muzułmanów, czy dla ateistów, którzy żądali uznania własnych bogów i szacunku, postawa chrześcijan nie była zastrzeżeniem czy kompensatą, tak jak dzieje się dzisiaj wśród wielu teologów i kleryków na spotkaniach i dialogach międzyreligijnych, ale całkowita i wyraźna. Nigdzie indziej, żadnego innego boga czy przestrzegania, nie istnieje tak silne zbawienie. Przed władzą żydowską, apostołowie Piotr i Jan, nie powiedział im, ze mamy tą samą wiarę, że wierzymy w tego samego boga, ale z odwagą zarzucił im zaprzeczenie i krzyżowanie Chrystusa, który przesyła jedyną drogę i nadzieję zbawienia. Są to prawdziwe spotkanie i dialogi międzyreligijne. W ciągu dwóch tysięcy lat boskiego światła, narody, ludy i osoby oświecone połączone z Ciałem Chrystusa, z Jednym, Powszechnym i Apostolskim Prawosławnym Kościołem. Spotykamy miliony wiernych na eucharystycznym spotkaniu i społeczeństwie, ciągle i bez przerwy, prawie codziennie, i nie życzymy tylko „pokoju na całym świecie”, aby wyeliminować jakiekolwiek spotkanie wyznań, ale również głosi, że „widzieliśmy prawdziwe światło, otrzymaliśmy ducha niebieskiego, odnaleźliśmy prawdziwą wiarę, wielbić niepodzielna Trójcę” rzecz, której nie mogą zrobić spotkania międzyreligijne, ponieważ tam istnieje wiele narodów i ludów, którzy wierzą w innych bogów i nie odkryli prawdziwej wiary.

Z tej strony przeprowadzanie międzynarodowych spotkań jest cofnięciem się, prowadzi nas do czasów przedchrześcijańskich, jest Galileą pogan, ziemią Zabulona i Neftalima, gdzie w Ewangelii spotykało się wiele wiar i kultur, wieloreligijny i wielokulturowy model, jak ten, który budują dzisiaj przywódcy antychrysta „New Age” i „Nowy Porządek Rzeczy”, głównie przez Watykan i światowy przewodniczący papież. Ale jednocześnie w tej Galilei pogan, nauka Chrystusa pomogła „lud siedzący w ciemności, ujrzał wielkie światło i siedzący w ciemności i cieniu śmierci zmartwychwstał do nich”, w Nowej Galilei pogan i międzyreligijnych spotkaniach, ciemność czeka, narodu i ludy prezentują modły do własnych bogów i nie słuchają nauczania Jana Chrzciciela i Chrystusa.

http://www.impantokratoros.gr/E7BB5596.el.aspx

Dodaj komentarz