Kanon 34

 
 

Żaden chrześcijanin nie powinien opuszczać męczenników Chrystusowych oraz dawać chwałę pseudomenczennikom, tj. męczennikom, którzy są u heretyków, albo tym, którzy sami byli heretykami. Są oni bowiem oddaleni od Boga; tote uciekający się do nich niech będą wyklęci.

Zob. : Ap. 10, 11, 45, 46, 64, 70; III. 2, 4; Laodyc. 6, 9, 32, 33, 37; Kart. 83; Tym. Aleks. 9.

Dodaj komentarz