Kanon 21

 
 

Piszemy zaś tym, stawiając przeszkody nie tym, którzy w Kościele Bożym, według Pisma, pragną uprawiać ascezę, lecz tym, którzy obierając ascezę wskutek pychy, wywyższając się zwyczajnie nad żyjącymi i, wbrew Pismu i kanonom kościelnym, wprowadzają nowości. Tak więc: i dziewictwo z pokorą połączone, czcimy; i wstrzemięźliwość, uczciwie i pobożnie zachowywaną, przyjmujemy i pokorne oddalenie się od spraw doczesnych uznajemy; i szlachetne pożycie małżeńskie wielbimy; i bogactwo ze sprawiedliwością i dobroczynnością nie poniżamy; i prostotę i skromność szat, używanych jedynie w niewyszukanej trosce o ciele, chwalimy, a od zniewieściałego ubierania się w szaty delikatne odwracamy się; i domy Boże wielbimy, i odbywające się w nich zgromadzenia jako święte i pożyteczne przyjmujemy, nie utożsamiając pobożności z domami, lecz szanując każde miejsce, wzniesione w imię Boże, i uczęszczanie do świątyni Bożej, na korzyść wspólną, przyjmujemy; wielbimy także wydatną dobroczynność braci, okazywaną, zgodnie z tradycją, ubogim za pośrednictwem Kościoła; wreszcie, powiedzmy zwięźle, pragniemy, aby w Kościele trwało wszystko co zostało przyjęte z Pism Bożych i Tradycji apostolskiej.

Zob.: Ap. 31, 51, 53; IV. 4; Trul. 27, 80; VII. 16; Gangr. , 20; Antioch. 5; Sard. 11; Kart. 83.

Dodaj komentarz