Kanon 2

 
 

Wszyscy, którzy przychodzą do kościoła i słuchają Pisma świętego, lecz wskutek uchylenia się od porządku, nie uczestniczą z wiernymi w modlitwie oraz powstrzymują się od przyjmowania świętej Eucharystii, niech będą odłączeni od Kościoła dopóty, dopóki nie przystąpią do spowiedzi i nie okażą godnego owocu pokuty i, błagając o przebaczenie, nie otrzymają onego. Nie wolno także ani obcować z wyłączonymi ze społeczności kościelnej, ani się zbierać po domach i modlić się z tymi, którzy są poza wspólnotą wiernych; ponadto tych, którzy stronią od zgromadzenia wiernych w jednym Kościele, nie wolno przyjmować w Kościele innym. Jeśli się okaże, że ktokolwiek z biskupów, bądź prezbiterów lub diakonów, albo ktokolwiek z kleru ma styczność z wyłączonymi ze społeczności, niech zostanie wyobcowany i sam, jako naruszyciel porządku kościelnego.

Zob.: Ap. 9, 10, 11, 12, 28, 32, 33, 45, 48, 65; I. 5; IV. 11, 13; Trul. 17, 66, 80;

Antioch. 4, 6, 7, 8, 11; Laodyc. 41, 42; Sard. 9, 11; Kart. 9, 10, 23, 106.

Dodaj komentarz