METROPOLICI ODMÓWILI PODPISANIA DOKUMENTÓW SOBOROWYCH, MNISI Z ATOS UZNAJĄ SOBÓR NA KRECIE ZA HERETYCKI

 
 

Wedle informacji podanych w mediach greckich i rosyjskich, co najmniej siedmiu metropolitów z Grecji, Cypru i Serbii uczestniczących w tzw. Wszechprawosławnym Soborze, jaki zebrał się niedawno na Krecie pomimo nieobecności przedstawicieli czterech Cerkwi Lokalnych (Antiochia, Rosja, Bułgaria i Gruzja), odmówiło podpisania ostatecznej wersji dokumentu „Relacje Cerkwi prawosławnej z resztą świata chrześcijańskiego”.

Na Świętej Górze Atos zebrała się tymczasem komisja w celu oceny soborowych tekstów. W ogłoszonym 27 czerwca krótkim komunikacie atoskich hagiorytów, reprezentowanych przez Starców: Sawę z Wielkiej Ławry, Gabriela ze Skitu św. Christodulosa (Monaster Kutlumus) i Hilariona ze Skitu św. Maksyma Wyznawcy, czytamy m.in.:

Sobór ten jest teraz ostatecznie w swych ustaleniach zbójecki*, a formułując heretyckie dogmaty (αιρετικά δόγματα) jednocześnie HERETYCKI, oddziela się od ŻYWEJ, patrystycznej, ponadczasowej SOBOROWEJ Tradycji Cerkwi. (…) Wreszcie dla owczarni wskazana została jedyna patrystyczna ścieżka: ZERWANIE komunii cerkiewnej ze zdrajcami własnych przysiąg biskupich”.

 

* W tradycji chrześcijańskiej mianem „soboru zbójeckiego” określa się niekanoniczne zgromadzenia uzurpujące sobie prawo do powszechnej obowiązywalności – w historii były to przede wszystkim sobory heretyckie, np. ikonoklastów z 754 i 815 roku.

 

Dodaj komentarz