“Nie ma przepisu prawnego co do osób zawierających trzecie małżeństwo” św. Bazyli Wielki

św. Bazyli Wielki

św. Bazyli Wielki

Nie ma specjalnego przepisu prawnego na temat trzeciego małżeństwa. Tak więc według prawa trzecie małżeństwo nie jest małżeństwem. Bez wątpienia praktykę taką uważamy a splamienie Kościoła, jednakże nie poddajemy jej publicznemu potępieniu, gdyż mogłoby to prowadzić do jawnego nierządu.

Dodaj komentarz