Kanon 84

1

Idąc śladem kanonicznych postanowień Ojców, podejmujemy także uchwałę dotyczącą dzieci: za wszelkim razem, gdy brakuje wiarogodnych świadków, bez wątpienia stwierdzających że są ochrzczone; i gdy one same, na skutek małoletności, nie potrafią dać należnej odpowiedzi co do udzielonego im sakramentu, należy chrzcić je poza wszelką wątpliwością, aby takowa niepewność nie pozbawiła je oczyszczenia przez tak wielką świętość.

Zob.: Ap. 49, 50; II. 7; Kart. 45, 48, 72, 110; Baz. w. 1, 91.

Dodaj komentarz