Kanon 68

 
 

Jeśli którykolwiek biskup, prezbiter lub diakon przyjmie od kogokolwiek powtórnie święcenie, niech będzie pozbawiony godności kapłańskiej zarówno on, jak i ten, który go wyświęcił, chyba że w sposób wiarygodny stwierdzono będzie, że pierwsze święcenie przyjął od heretyków, ponieważ ochrzczeni lub wyświęceni przez takowych nie mogą stanowić wiernych ani też przejść do stanu duchowego.

Zob.: Ap. 46, 47; I. 8, 19; II. 4; III. 5; Laadyc. 8, 32; Kart. 36, 57, 68; Baz. W. 1, 3.

Dodaj komentarz