Kanon 33

1

Ponieważ dowiedzieliśmy się, że w Armenii przyjmuje się do stanu duchownego tylko tych, którzy pochodzą z rodzin duchownych, a tak postępując, naśladują zwyczaje żydowskie, i że niektórzy z nich, bez otrzymania święceń wstępnych, są wyznaczani na stanowiska kantorów i lektorów Bożej świątyni, postanawiamy, że odtąd ci, którzy by chcieli podnieść kogokolwiek do stanu kapłańskiego, niech w przyszłości nie zwracają uwagi na pochodzenie kandydata. Natomiast doświadczając, czy są godni według zawartych w świętych kanonach ustaleń, by przyjąć ich do stanu duchownego, niech podnoszą ich do godności sług Kościoła, niezależnie od tego, czy pochodzą oni z przodków duchownych, czy też nie. Teraz ten, kto, zgodnie ze zwyczajem duchownym, nie otrzymał święceń wstępnych i kanonicznego błogosławieństwa, od swego biskupa, niech nie waży się głosić ludziom z ambony słowo Boże. W wypadku gdyby zostało dowiedzione, że ktokolwiek postępuje wbrew postanowieniu, niech będzie odłączony.

Gob.: Ap. 76; VII. 14; Laodyc. 15.

Dodaj komentarz