Kanon 32

1

Doszło do naszej wiadomości, iż w Armenii ci, którzy sprawują bezkrwawą ofiarę, przynoszą, na świętym ołtarzu jedynie wino, nie rozcieńczając go wodą, usprawiedliwiając się powołaniem na nauczyciela Kościoła Jana Złotoustego, który w komentarzu do Ewangelii od Mateusza mówi następująco: „Dlaczego nie wodę pił zmartwychwstały Pan, lecz wino ? Dlatego, by z korzeniem wyrwać inną niezbożną herezję. Albowiem skoro są tacy, którzy używają do sakramentu wody, to dlatego ukazuje, że użył wina, i wówczas, gdy sakramentu udzielił, i po zmartwychwstaniu, gdy zapraszał do zwykłego stołu, bez sakramentu, i, wskazując na nie mówił: „owocu winnego krzewu” (Mt. 26:29); winny zaś krzew wytwarza wino, a nigdy wodę”. Z tego wnioskują, jakoby ów nauczyciel odrzuca łączenie wody w składaniu świętej Ofiary. Tak więc, aby takowi nie byli już odtąd opanowani przez niewiedzę, podajemy prawosławne rozumienie ojca. Ponieważ istniałe niegdyś zła herezja hydroparastatów, to jest, wodę przynoszonych, którzy podczas ofiarowania, zamiast wina, używali jedynie wody, to ów bogonośny mąż użył wyżej przytoczonych słów, aby obalić bezpodstawną naukę tej herezji wskazać na to, że oni postępują wbrew tradycji apostolskiej. Albowiem i on przekazał Kościołowi, nad którym było powierzone mu kierownictwo duszpasterskie, aby podczas sprawowania bezkrwawej ofiary łączyć wino z wodą, wskazując na połączenie krwi i wody, które wypłynęły z przeczystego boku Odkupiciela naszego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, ku ożywieniu całego świata i na odpuszczenie grzechów. I ten oto przez Boga przekazany obrządek jest zachowywany we wszystkich Kościołach, w których jaśniały duchowe światła. Również i Jakub, brat Chrystusa Boga naszego według ciała, któremu jako pierwszemu była powierzona katedra Kościoła Jerozolimskiego, i Bazyli, arcybiskup Kościoła Cezarei, którego chwała obiegła cały świat, przekazując nam na piśmie ów, pełen tajemnic, święty obrządek, nakazali aby podczas boskiej Liturgii świętej kielich napełnić wodą i winem. A i w Kartaginie zgromadzeni czcigodni Ojcowie rzekli dokładnie następujące słowa: „Niech nie będzie przynoszone w świętym sakramencie nic więcej, prócz ciała z krwi Pańskiej, jak wskazał nam Pan, to jest chleb i wino wodą rozcieńczone”. Jeśli zaś biskup lub prezbiter czyni niezgodnie ze wskazanym przez Apostołów porządkiem i, wodę z winem nie łącząc, sprawuje przeczystą Ofiarę, niech będzie pozbawiony godności jako ten, który sprawuje sakrament w sposób niedoskonały i zniekształca przekazaną nam tradycję przez wprowadzenie nowości.

Zob.: Ap. 3, 4; Trul. 81; Kart. 37.

Dodaj komentarz