Kanon 29

1

Kanon Ojców Soboru w Kartaginie nakazuje, aby święta Liturgia była sprawowana nie inaczej, jak tylko na czczo, prócz jednego w ciągu roku dnia, w którym odbywa się wieczerza Pańska (Kart. 41). Święci Ojcowie wydali to zarządzenie, być może, z pewnych lokalnych, korzystnych dla Kościoła, powodów. A ponieważ nie ma podstawy, abyśmy poniechali pobożnej surowości, to, idąc śladem tradycji Apostołów i Ojców, postanawiamy, że w czwartek ostatniego tygodnia Wielkiego postu nie należy zwalniać od postu, aby przez to nie naruszyć powagi Wielkiego postu.

Zob.: Ap. 69;. Trul. 89; Laodyc. 50; Tymot. Aleks. 16.

Dodaj komentarz