Kanon 21

1

Jeśli ci, którzy zawinili przeciw kanonom, a za to zostali obłożeni karą całkowitego i ostatecznego pozbawienia swej godności i przeniesieni do stanu laickiego, wstępując dobrowolnie na drogę pokuty, potępiają swój grzech, za który zostali pozbawieni łaski, i stronią od grzechu, niech się strzygą na wzór duchownych. Jeśli zaś tego sami dobrowolnie nie przyjmą, niech noszą włosy na wzór laików jako ci, którzy dali pierwszeństwo życiu świeckiemu przed życiem niebieskim.

Zob.: Ap. 5, 62, 81, 83; I. 9, 12; III. 9; IV. 7; Neocez. 9; Kart. 36; Dwukr. 16; Baz. W. 3, 70; Cyr. Aleks. 3.

Dodaj komentarz