Pseudo – Makary Egipski o utrapieniu, udręce, pociesze

 
 

“(Jezus Chrystus) pociesza nas w utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, którzy są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której sami doznajemy od Boga”.

Pseudo – Makary Egipski

3 Comments

    • by Marina Madej on 13 kwietnia 2016  06:43

      W opisach znalazłam, że nazywał się prawdopodobnie Symeon, ale większa część jego dzieła jest przekazana pod imieniem Makarego Egipcjanina. Podobnie jest z Pseudo - Dionizym Areopagitą, który pisał pod pseudonimem ukrywając własne co miało być aktem pokory by nie głosić chwały swojego imienia.

  1. by Paweł on 13 kwietnia 2016  08:07

    Przedrostek "pseudo-" poprzedzający imię któregoś z autorów klasycznych czy wczesnochrześcijańskich wskazuje, że z perspektywy krytyki historycznoliterackiej mamy do czynienia ze stylizacją na danego autora, czyli tzw. tradycją pseudoepigraficzną. Kryteria naukowe nie pozwalają więc potwierdzić, że pismo w sensie autorstwa jest autentyczne, nawet jeśli treści w nim zawarte są zbieżne z oryginalnymi. Zasadniczo krytyka naukowa tekstu odrzuciła autorstwo wielu podstawowych tekstów chrześcijańskich, np. wielu naukowców neguje autorstwo poszczególnych Ewangelii, mówiąc że są to bardziej tradycje redakcyjne. Inaczej jednak patrzy się na to z perspektywy teologicznej i nie stosuje tego typu narzędzi, tam więc np. gdzie w nauce znajdziemy Pseudo-Dionizego Areopagitę, prawosławie będzie mówiło o św. Dionizym, zgodnie z tradycją, bez względu na to, czy autorem tych pism jest św. Dionizy, czy ktokolwiek święty, kto przekazał jego naukę.

Dodaj komentarz