Metropolita Pireusu Serafim o chrzcie

 
 

Ustanowiony zaiste od początku powstania Cerkwi sposób dokonywania sakramentu Chrztu przez trzy zstąpienia zmienił papizm w proste “polanie”, choć chrzczenie w wodzie oznacza “głębokie zanurzenie” . Sam Pan chrzcząc się zstąpił do Jordanu, ocywiście zanurzając w wodzie “i zaraz wystąpił z wody” (Mt 3,16). Chrzest symbolizuje “grób” starego człowieka (głębokie zanurzenie w wodzie) i zmartwychwstanie – wynurzenie się “nowego” (Rz 6,4 nn). Starożytne baptysteria Cerkwi w pełni zaświadczają, że Chrzest od początku był głębokim zanurzeniem w wodzie, a nie “polaniem”. Tak z pewnością, ponieważ papizm jest herezją, a nie Cerkwią, nie ma w nim sakramentu Chrztu.

Metropolita Pireusu Serafim

“Herezja papizmu” Ateny 2009, s.117

Dodaj komentarz