Wytrwała praca nad dzieckiem

 
 

Rozdział 3. Wytrwała praca nad dzieckiem – niezbędnym warunkiem do sukcesu

W czym tkwi sekret wielkich osiągnięć? Zwykle przyjemnie jest myśleć, że wielkim ludziom właściwe są szczególne, wybitne zdolności i naturalne talenty. Nie całkiem jest tak. Wielu filozofów i mędrców uważa, że wszelkie osiągnięcia uwarunkowane są przede wszystkim wysiłkami, że każde osiągnięcie zależy przede wszystkim od wytężonej, ambitnej pracy w ciągu długiego czasu. W ten sposób, znaczne osiągnięcia w jakiejkolwiek dziedzinie może osiągnąć każdy kto posiada średnie zdolności i talenty. I oczywiście stopień sukcesu będzie wprost proporcjonalny do włożonego wysiłku.

Osiągnięcie celu jako skutek wytrwałego wysiłku – to prawo, dane przez Boga człowiekowi po upadku w grzech: „W pocie czoła twego będziesz spożywać chleb”. I bez potu nie ma sukcesu, bez potu niemożliwe jest wyżywienie, niemożliwe samo życie. Chleb zdobywany jest w pocie czoła zarówno dla ciała, jak i dla ducha.

„Daj krew – przyjmij Ducha” – mówią starcy, rozumiejąc pod krwią wysiłki, wyczerpanie ciał. „Trochę pośpisz, trochę podrzemiesz, trochę złożywszy ręce poleżysz, i przyjdzie, jak podróżny, ubóstwo twoje” – mówi mądry Salomon (Przyp. 6, 10-11). Gospodarnie odnosić się do czasu rekomenduje i ap. Paweł, radząc postępować „ceniąc czas, dlatego że dni są złe” (Ef. 5, 16).

Trud przy dziecku, jako podstawa wychowania, był przykazany jeszcze Żydom w Pismach Starego Testamentu. „Ucz syna twego i trudź się przy nim, abyś nie miał zmartwienia z powodu nieprzyzwoitych postępków jego” – mówi się w Mądrościach Jezusa syna Syracha (30, 13).

W Nowym Testamencie ap. Paweł, tak charakteryzuje trud rodziców:

Niczym ojciec dzieci swoje, napominaliśmy i zachęcaliśmy i błagaliśmy
- 1 Tes. 2, 11-12

„Przeklęta ziemia z twego powodu… ciernie i oset będzie ci ona rodziła” – usłyszał Adam od Boga po upadku w grzech ((Rdz.)Byt. 3, 17-18). I my wiemy, jak niepowstrzymanie skłonne są rozwijać się duchowe ciernie w duszach i naszych dzieci – ciernie złych skłonności i namiętności. Wytrwały, długotrwały wysiłek potrzebny dla uprawiania roli i materialnej i duchowej, nieprzerwanie i niestrudzenie trzeba wyrywać z jej środowiska szybko rosnące ciernie. Niedbałość w wychowaniu nie przejdzie bez następstw: rozrośnięte w pewnej mierze w duszach dzieci ciernie wad będą zagłuszać zdrowe pędy zalet.

Ukierunkowane działanie nierozerwalnie związane jest z ofiarnością. Z powodu troski o dzieci rodzice muszą porzucić tak zwane „życie osobiste” i „osobiste zainteresowania”, muszą zostawić rozrywki, teatry, próżne znajomości, stratę wieczorów „w gościach”, świecką, nie karmiącą ducha literaturę. Wszystko to kradnie u nas siły i czas, którego mało, który jest drogocenny, jak powierzone nam od Boga „talenty”; którego brakuje dla zbawienia i siebie, i dzieci.

Wysiłki i walka potrzebna jest w dziele wychowania dzieci i „wielkim”, i w „małym”, ponieważ z „małego” składa się „wielkie” i, jeśli „w małym byłeś wierny, nad wielkim ciebie postawię” (Mat. 25, 21). „Trochę pośpisz, trochę poleżysz” i spotkasz się z ubóstwem ducha, z niedostatkiem cnót, z osłabnięciem wiary, wygasaniem miłości w sobie i w dzieciach.

Królestwo Niebieskie siłą się zdobywa i stosujący wysiłek porywają je
- Mat. 11, 12

Kiedy powinien zaczynać się trud rodziców nad duszą dziecka? Od najmłodszego dzieciństwa. O tym tak pisze o. Aleksandr Jelczaninow:

„Dlaczego tak ważne jest, aby śpieszyć się napełnić serce i umysł dziecka światłem i dobrocią od najmłodszych lat?

W dzieciństwie – siła zaufania, prostota, miękkość, zdolność do wzruszenia, do współczucia, siła wyobraźni, brak okrucieństwa i zakamieniałości. To jest właśnie ta gleba, w której posiane daje urodzaj 30, 60 i 100 krotny. Potem, kiedy już skamienieje, sczerstwieje dusza, przyjęte w dzieciństwie może znów oczyścić, uratować człowieka. Z tego powodu tak ważne trzymać dzieci bliżej do Cerkwi, to nakarmi je na całe życie”.
Źródło: parafia.sidcom.pl
Tłumaczenie: Eliasz Marczuk
Na podstawie http://www.golden-ship.ru/load/brak_semja_deti/pravoslavnoe_vospitanie_detej_pestov_n_e/36-1-0-969

Dodaj komentarz