Dzieci i rodzice – jedna całość

 
 

Rozdział 2. Dzieci i rodzice – jedna całość

…Drzewo poznaje się po owocach jego…
- Łuk. 6, 44

Czy rozumieją rodzice – na ile kształtowanie charakteru i skłonności dziecka zależy od ich samych? I czy wiedzą oni – kiedy zaczyna się wpływ ich na duszę dziecka? Odpowiedzią na drugie pytanie jest następujące opowiadanie.

W rodzinie pewnego szanowanego duchownego było czternaścioro dzieci. Narzeczona jednego z synów, także przygotowującego się do zostania duchownym, zapytała pewnego razu swoją przyszłą teściową: „U was wszystkie dzieci takie dobre, ale dlaczego M. (jej narzeczony) – jeden jakiś wyjątkowy?” „To nie przypadek” – odpowiedziała matuszka – „przed poczęciem M. batiuszka włożył na siebie epitrachelion i wyjątkowo gorliwie pomodlił się o przyszłe dziecko”.

Oto kiedy zaczyna się duchowa troska rodziców o swoje dzieci. Po tym, jak nastąpiło poczęcie, życie dziecka jest nierozerwalnie związane z życiem matki, nie tylko fizycznie, ale również całkowicie w odniesieniu do duszy.

Sposób życia matki podczas ciąży, a także w czasie karmienia piersią wywiera głęboki odcisk i na duchowe oblicze przyszłego dziecka. Dobrze o tym wiedziały w dawnych czasach szczególnie pobożne matki. Tak matka prepodobnego Siergija Radonieżskiego po tym, jak maleństwo trzy razy zakrzyczało w jej łonie w czasie uroczystych momentów liturgii, przestała spożywać mięso, wino, ryby, mleko i odżywiała się chlebem, zieleniną i wodą.

Oto dlaczego duchowi pasterze rekomendują matkom powstrzymywać się od życia małżeńskiego jak w okresie ciąży, tak i w okresie karmienia piersią.

Zdaniem pewnego starca, cielesna niewstrzemięźliwość karmiącej piersią odbija się na rozwoju pożądliwości u dziecka, która może przejawić się nawet w bardzo wczesnym wieku.

I obserwując w dzieciach rozwój złych nawyków, niech pytają siebie matki – czy nie odcisnęła się w ich dzieciach ta duchowa słabość i grzeszki, które władały nimi podczas ciąży i karmienia.

Należy zauważyć, że w pobożnych rodzinach szczególnie wysoko uduchowione dzieci rodziły się już w starszym a nawet podeszłym wieku rodziców, kiedy ostatni pokonywali namiętności i duch był w spokoju. Tak, dziećmi starych rodziców była Matka Boża – Dziewica Maria, Jan Chrzciciel Pański, patriarcha Izaak i wielu z wielkich świętych.

Duch rodziny – to to, co w pierwszej kolejności kształtuje duszę podrastającego dziecka. Stąd istnieje najściślejszy związek duszy rodziców i dzieci. Biskup Fieofan Zatwornik pisze: „Jest niepojęty dla nas związek duszy rodziców z duszą dzieci”.

„Jabłko od jabłoni niedaleko pada” – tak głosi o tym narodowa mądrość. Optyński starec Leonid przy wyborze narzeczonego i narzeczonej dawał taką ogólna radę: o narzeczonym sądzić według jego ojca, a o narzeczonej – według matki, zakładając, że u rodziców już w pełnym zakresie przejawione są te skłonności, które jeszcze niedostatecznie wyraźne są w dzieciach.

O głębokim związku między rodzicami i dziećmi mówi się w Biblii. W księdze Mądrości Jezusa syna Syracha napisane: „Umrze ojciec jego – i jakby nie umierał, albowiem zostawił po sobie podobnego sobie” (30, 4). I dalej: „Człowiek poznawany jest po dzieciach swoich”.

Sam Pan podczas demaskowania faryzeuszy mówi: „Wy sami przeciwko sobie świadczycie, że jesteście synami tych, którzy zabili proroków” (Mat. 23, 31). W kazaniu na górze Pan mówi: „Po owocach ich poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce” (Mat. 1, 16-18). Ale w stosunku do rodziców, dzieci należy rozpatrywać jak ich owoce, uprawiać które powierzył im Sam Bóg.

Liczne przykłady bezpośredniej zależności dzieci od godności rodziców znajdują się w historii powszechnej Cerkwi. Głęboka pobożność rodziców zwykle skutkowała wysoką duchową godnością dzieci. Historia opowiada o całych rodzinach, w których wszystkie dzieci wyróżniały się wysoką pobożnością.

Takimi byli na przykład, w Starym Testamencie rodziny siedmiu męczenników Machabeuszy (2 Mak. 7), w Nowym – rodzina męczennicy Felicaty (pamięć 25 stycznia), której wszystkie rodziny synów umarły jako wyznawcy Chrystusa; trzy córki Sofii (pamięć 17 września); rodzina rodziców Bazylego Wielkiego, która wydała z liczby dziesięciorga dzieci trzech biskupów (Wasilija Wielkiego, Grigorija Niskiego, i Piotra Sebastyńskiego), prepodobną Marynę i dwóch świętych w drugim i trzecim pokoleniu; rodzina rodziców Grigorija Teologa; rodzina moskiewskiego kupca Putiłowa, która wydała ihumenów trzech monasterów; rodzina schimnicha Filippa, trzech synów którego podążyło za ojcem do Trojce-Siergijowej Ławry i wiele innych.

Można znaleźć przykłady, że pobożne dzieci były i od bezbożnych rodziców (na przykład, wielkomęczennica Warwara), ale, wątpliwe czy można znaleźć przykład, kiedy pobożność obu rodziców nie skutkowałoby wysoką godnością ich dzieci. Należy pamiętać, jednakże, że stopień pobożności może być różny i może zdarzyć się, że duchowa słabość jednego z małżonków osłabi w jakiejś mierze wszystkie albo niektóre z dzieci.

W Dziejach Apostolskich opowiedziane jest, jak bogobojnemu poganinowi – setnikowi Korneliuszowi, który pozyskał łaskę u Boga modlitwą i dobroczynnością, zjawia się anioł, poleca wezwać ap. Piotra i obieca, że słowami ostatniego

Zbawiony zostaniesz ty i cały dom twój.
- Dz. 10, 6

.

Tak więc, łaska Boża i zadatki zbawienia rozprzestrzeniają się nie tylko na człowieka bogobojnego, ale na cały jego dom – jego rodzinę i jego dzieci.

Dlatego dla rodziców główną troską powinno być pozyskanie łaski Bożej i Jego pomocy i Błogosławieństwa. I to będzie warunkiem pewnego sukcesu wieloletniej pracy i walki o zbawienie dusz dzieci, skłonnych do grzechu wraz z całym upadłym rodzajem ludzkim.

„Sprawiedliwy w prawości swej żyje, szczęśliwe po nim są dzieci!” – świadczy mądry Salomon (Przyp. 20, 7). A biskup Fieofan Zatwornik pisze:

„Ducha wiary i pobożności rodziców należy uważać za najpotężniejszy środek do zachowania i wychowania i umocnienia błogosławionego żywota w dzieciach” („Droga do zbawienia”).
Źródło: parafia.sidcom.pl
Tłumaczenie: Eliasz Marczuk
Na podstawie http://www.golden-ship.ru/load/brak_semja_deti/pravoslavnoe_vospitanie_detej_pestov_n_e/36-1-0-969

Dodaj komentarz