Biskup Longin przeciwko nowemu soborowi

 
 

Jeden z najbardziej szanowanych na Ukrainie hierarchów prawosławnych, znany z prowadzenia sierocińca zamieszkałego przez około 400 dzieci, w tym zakażonych wirusem HIV i z niepełnosprawnością wrodzoną (za co otrzymał najwyższy państwowy tytuł „Bohatera Ukrainy”), biskup banczeński Longin Żar, wikariusz Eparchii Czernowickiej Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego, opublikował w wydanej niedawno przez siebie książce (Episcopul Longhin, „Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte!”, Manastirea Banceni 2015, s. 175-178) list, jaki pod koniec ubiegłego roku skierował do patriarchy moskiewskiego Cyryla w sprawie przygotowywanego Wszechprawosławnego Soboru – poniżej przekład na język polski:

09.11.2015 A.D.
Nr 2/213

Jego Świątobliwość
Świątobliwy Cyryl
Patriarcha Moskiewski i całej Rusi

Wasza Świątobliwość, Świątobliwy Władyko,

z pokorą upraszam Bożego błogosławieństwa i świętych Waszych modlitw dla trzody, którą Bóg Wam powierzył.

Z wielką radością i ciepłem duchowym wciąż pamiętamy wizytę Waszej Świątobliwości w naszej bukowińskiej ojczyźnie, za co bardzo jesteśmy Wam wdzięczni i chcielibyśmy się Wam odwdzięczyć.

Z bólem zwracamy duszę do Waszej Świątobliwości w pragnieniu uchronienia nas od tego, byśmy nie zostali zdrajcami świętej wiary prawosławnej.

W obecnej chwili prawosławny lud chrześcijański jest głęboko zaniepokojony, ponieważ Rosyjska Cerkiew Prawosławna uczestniczy w pseudo-Soborze, który został zwołany na 2016 rok i ma na celu, abyśmy zeszli z prawej drogi.

Cerkiew Chrystusa ukształtowała nas w duchu miłości, łagodności, pokory, posłuszeństwa i czci dla duchowych pouczeń pozostawionych przez naszych przodków. Cerkiew prawosławna przez głos świętych Ojców wyznaje, że zbawienie można osiągnąć jedynie w Cerkwi założonej przez Chrystusa. Cerkiew prawosławna jest prawdziwą Cerkwią, która zawsze trzymała się Świętej Tradycji i pełni zbawczej łaski Bożej. Zachowała całą i czystą naukę Apostołów i świętych Ojców. Chcemy pozostać wierni i posłuszni Ich świadectwu, podążając za Nimi w niezachwianej wiarze i żarliwej miłości do Boga.

PRAWOSŁAWNA WIARA JEST JEDYNĄ ZBAWCZĄ WIARĄ!

Nie opuścimy cię, umiłowana Ortodoksjo, ani nie zaprzeczymy Tobie, odziedziczona po świętych Ojcach Wiaro! W Tobie się narodziliśmy, żyjemy w Tobie i w Tobie umrzemy. A jeśli czas będzie tego od nas wymagał, umrzemy tysiąckrotnie dla Ciebie, zgodnie z nauczeniem świętych Ojców, którzy pokazali nam drogę do Królestwa Bożego, nawet kosztem własnego życia.

Jesteśmy wezwani, aby zachować w całkowitej czystości święte prawosławie jako dziedzictwo pozostawione nam przez świętych Ojców. Za wszelką cenę będziemy bronić wiary prawosławnej, idąc za dogmatycznym nauczeniem – Świętą Tradycją i kanonami, które podane zostały przez Siedem Soborów Powszechnych i Sobory Lokalne Cerkwi prawosławnej.

Pozostajemy silni w naszej determinacji, aby bronić świętej prawosławnej wiary Ojców i modlimy się, by dobry Bóg umocnił lud prawosławny – dał mądrość, pobożność i wytrwałość w wierze.

Wobec wszystkiego powyższego jesteśmy zdecydowanie przeciwko jakimkolwiek spotkaniom z innowiercami – katolikami, protestantami i innymi heretykami, którzy odstąpili od prawdy, ponieważ ekumenizm jest drogą, która prowadzi do zguby, oddzielając prawosławnych chrześcijan od Świętej, Katolickiej i Apostolskiej Cerkwi.

Jesteśmy gotowi, by objąć całą miłością w Chrystusie wszystkich, którzy oddalili się od prawdy, ale którzy chcą powrócić do Cerkwi prawosławnej przez Misterium Pokajania, prosząc o przebaczenie, oskarżając się z grzesznego błędu i przyjmując wszystkie dogmaty oraz tradycję naszej świętej prawosławnej wiary, która „została dana świętym raz na zawsze” (Jud 3).
Przez modlitwy do Przenajświętszej Bożej Matki prośmy Miłosiernego Pana, by udzielił nam Swej wszechmocnej pomocy, aby wszyscy prawosławni chrześcijanie trwali w duchowym przebudzeniu i w duchu pokory, byli zdecydowanymi i oddanymi synami naszej prawosławnej Cerkwi.

Wasza Świątobliwość, mieszkańcy Świętego Monasteru Wniebowstąpienia Pańskiego z Banczen nie uznają tego Soboru bezprawia, który przyniesie brak jedności w Cerkwi; występują kategorycznie przeciwko niemu i chcą pozostać wiernymi synami świętej naszej wiary prawosławnej, służąc prawdziwemu Bogu wielbionemu w Trójcy: Ojcu, Synowi i Świętemu Duchowi. Amen.
Pokornie upraszam świętych modlitw Waszej Świątobliwości, życzę Wam z całego serca duchowej i cielesnej siły, zdrowia, pokoju, mądrości i wielu lat pełnienia powierzonej Wam przez Boga w pełni dobrej posługi.

Namiestnik Świętego Monasteru Wniebowstąpienia Pańskiego w Banczenach
+ biskup Longin (Michaił Żar)


—-
przeł. TB, PPW

Dodaj komentarz